Huviring: IDEE Stuudio

Õpetaja:
Kooliaste: alg- ja põhiaste
Vanuserühm: 1-9 kl.

Eesmärgid:
õpib siduma mõttetööd ja käelist tegevust
õpib rõõmu tundma loomingulisest eneseväljendusest
õpib kavandama ja teostama oma ideid, endale ülesandeid võtma ning neid  loovalt lahendama
õpib tundma ning õigest ja säästlikult kasutama erinevaid käsitöö materjale, töö- ja tehnilisi vahendeid
arendab loovust ja esteetilist matset, õpib hindama loomingulise eneseteostuse võimalusi, mida pakub käeline tegevus
õpib väärtustama ja hoidma rahvakultuuri
õpib töötama üksi ning koos teistega, hindama tööks vajalikke isiksuse omadusi: vastutustunnet, täpsust, püsivust, kriitilist meelt
Õppeaine sisu:
Huviringi IDEE Stuudio põhi eesmärk on õpilase kui isiksuse võimalikult mitmekülgne arendamine. Tutvutakse erinevate käsitöö tehnikatega:

ehete valmistamine
eksperimentaalne tekstiil
kangaste, lõnga jm materjali värvimine
kangaste, paberi trükkimine
kingituste kujundamine, pakkimine
oma fantaasial põhinevad tööd
paelte punumine
pisiplastika polümeersavist
viltimine
voltimine


Rühmas 8-12 last
Tunnid toimuvad kaks korda nädalas
Tunni kestvus: noorematel 45 min, vanematel 90 min
Õppeaeg rühmas 1-2 a
Õpetaja juhendab õpilasi individuaalselt ja grupiviisiliselt. Vajadusel teeb näidistöö ette.

Õpitulemused:
õpilane oskab kavandada ja teostada oma ideid
kasutab loovalt ja säästlikult valitud käsitöö materjale
oskab väärtustada ja kasutada oma töödes rahvuslikke motiive
suudab töötada iseseisvalt kui ka rühmas
loob ka väga lihtsate vahenditega midagi ilusat ja vaatamisväärset

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühmatöös
Osalemine näitustel ja igakuistel väljapane