S-Stuudio - algaste
Õpetaja: Leanika Mändma/Reelika Poroson
Vanuserühm: I - IV kl

Eesmärgid:   
•    Anda tantsu algharidust trupis, duetis ja solistina tantsimiseks.
•    Õppida erinevate tantsustiilide põhiliikumisi
•    Õppida tundma oma keha
•    Õpetada ruumitunnetust
•    Arendada rütmitunnet
•    Kujundada esinemis-, võistlus- ja käitumiskultuuri.
•    Rühmatöö kaudu õpetada sotsiaalseid oskusi.

Õppeaine sisu:   
Lihaste tundmaõppimisharjutused (pingutus-, lõdvestus- ja venitusmeetoditega)
Koordinatsiooni, tasakaalu, painduvust, rütmilisust, vastupidavust arendavad mängud ja harjutused
Loovust arendavad mängud, liikumised.
Hip - hopi põhiliikumiste omandamine (liigutuste seeriad ja kombinatsioonid)
Showtantsu õppimine (liigutuste seeriad ja kombinatsioonid)
Ruumitunnetuse arendamine üksikult ja rühmas (tasapinnad, suunad, kujundid)
Tantsu iseloomust lähtuvate emotsioonide väljendamine
Esinemiskultuuri ja käitumisnormide õpetamine.

Õppetöö korraldus:
Rühmas kuni 12 - 20 last
Tunnid toimuvad 2 - 3 korda nädalas
Tunni kestus 60 min
Õppeaeg  rühmas 1 - 4 a
Toimuvad lisatreeningud, treeninglaager

Õpitulemused:    
•    Oskus tantsida hip hopi, showtantsu samme ja kombinatsioone
•    Loovliikumise, improviseerimise oskus
•    Oskus tunnetada ruumi
•    Kujunemas on esinemiskultuur, rühmatöö ja koostöövalmiduse oskus
•    Arenemas on emotsioonide väljendamise oskus
•    Valmidus võistelda algajana laste kategooria rühmakavas

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine ringitöös
Osavõtt esinemistest
Vastavalt võimetele osavõtt võistlustest õppeaasta lõpus
Esinemine iga- aastasel hooaja lõppkontserdil

S-stuudio - põhiaste
Õpetaja: Leanika Mändma/Reelika Poroson
Vanuserühm: IV - IX kl

Eesmärgid:
•    Arendada tantsuoskusi trupis, duettides ja soolodes (soolokavades / solistina)
•    Suunata füüsilist ja vaimset arengut
•    Õpetada, parandada ja lihvida hip- hopi sammude tehnikat  
•    Õppida erinevaid tantsustiile
•    Õpetada rühmakaaslastele sammude edasi andmise oskust
•    Õpetada võistluskavade koostamist
•    Osaleda erinevatel võistlustel
•    Kujundada esinemis-, võistlus ja käitumiskultuuri

Õppeaine sisu:
Koordinatsiooni, liigutuste täpsuse, plastika ja tasakaalu arendamine
Jõu, kiiruse ja vastupidavuse arendamine
Trupi-, dueti- ja soolokavade õppimine esinemisteks ja võistlusteks
Tähelepanu pööramine tantsutehnikale ja emotsioonidele
Erinevate tantsustiilide õppimine vastavalt soovile ja vajadustele (showtants)
Iseseisev tunni läbiviimine trupile - soojendus- ja venitusmeetodid, sammukombinatsioonide õpetamine
Esinemis- ja käitumiskultuuri kujundamine
Esinemistel ja võistlustel osalemine
Tantsija passi taotlemine (5 võistlusel osalemise põhjal)

Õppetöö korraldus:
Rühmas kuni 12 - 20 last
Tunnid 3 - 4 korda nädalas
Tunni kestus 90 -120 min
Õppeaeg rühmades 2 - 5 a
Lisatreeningud esinemiste ja võistluste eel
Tunnid külalistreeneritega ja osavõtt meistriklassidest
Treeninglaagrid

Õpitulemused:
•    Omandatud esinemis- ja võistluskavad  trupis, duettides ja soolodes
•    Oskus iseseisvalt koostada soolode ja duettide  võistluskavad
•    Oskus tehniliselt õigesti tantsida ja väljendada emotsioone
•    Omandatud teadmisi ja oskusi teistest tantsustiilidest
•    Oskus õpetada trupikaaslasi
•    Kujuneb esinemiskultuur ja julgus
•    Kujuneb vastutustunne ja kontroll käitumise üle
•    Oskus võistelda vastavalt vanusele soolode, duettide ja truppidena.

Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühmatöös
Ülesastumised esinemistel
Osavõtt erinevatest võistlustest
Saavutuste registreerimine tantsija litsentsipassis

S-stuudio - vanem aste
Õpetajad: Leanika Mändma/Reelika Poroson
Vanuserühm: X -  XII kl

Eesmärgid:
•    Jätkuvalt arendada ja täiustada tantsuoskusi trupina, soolodes ja duettides
•    Arendada hip- hopi tehnikat
•    Soodustada füüsilist ja vaimset arengut
•    Õppida tantsukavasid esinemisteks ja võistlusteks
•    Õppida erinevaid tantsustiile (showtants)
•    Koostada iseseivalt soolo- ja duetikavasid
•    Praktiseerida õpetamist trupis
•    Valmistuda esinemisteks ja võistlusteks
•    Jõuda edasi noorte ja täiskasvanute vanuseklassis
•    Kujundada esinemis – ja käitumiskultuuri

Õppeaine sisu:
Kehatreeningu ja tantsutehnika parandamine
Jõusaali treeningud jõu ja vastupidavuse arendamiseks 
Uute tantsude õppimine esinemisteks ja võistlusteks
Tähelepanu pööramine emotsionaalsusele ja publikuga suhtlemisele
Osalemine erinevatel esinemistel, festivalidel ja rahvusvahelistel võistlustel
Trupikaaslastele tantsukombinatsioonide õpetamine
Soolode ja duettide kavade koostamine
Esinemis- ja käitumiskultuuri järgimine

Õppetöö korraldus:
Rühmas kuni 12 - 20 tantsijat
Tunnid 3-4 korda nädalas
Tunni kestvus 90 -120 min
Õppeaeg rühmas 2 - 3 a
Lisatreeningud esinemiste ja võistluste eel
Tunnid külalistreeneritega ja osavõtt meistriklassidest
Treeninglaagrid

Õpitulemused:
•    Omandatud hip- hopi esinemis- ja võistluskavad truppides, soolodes, duettides
•    Omandatud ka teiste tantsustiilide kavad
•    Omandatud võime väljendusrikkalt esineda ja võistelda
•    Vastavalt võimetele omandatud õpetamiskogemus
•    Oskus luua kava soolo, dueti või trupi jaoks
•    Kinnistunud esinemiskultuur ja teistega arvestamine
    
Arvestuse vorm:
Aktiivne osalemine rühmatöös
Osavõtt esinemistest ja võistlustest
Saavutuste registreerimine tantsija litsentsipassis