Õpetaja: Olle Järvekülg
Kooliaste: alg- ja põhiaste
Vanuserühm: IV - XII kl

Eesmärgid:       
•    Arendada tehnilist taipu ja tehnilist kirjaoskust
•    Anda üldtehnilisi ja ohutustehnika- alaseid teadmisi
•    Omandada teadmisi laevamudelismis kasutatavatest materjalidest ja vahenditest
•    Arendada loovust, esteetilist maitset, täpsust, püsivust
•    Populariseerida merendust

Õppeaine sisu:   
Materjaliõpetus: puit-, metall- ja plastmaterjalid
Tööriistade ja vahendite käsitsema õppimine
Masinate ja mehhanismide tundmaõppimine ja kasutamine
Viimistlustööd
Lihtsate elektrotehniliste ühenduste õppimine
Tehniline graafika
Elektrooniliste juhtimissüsteeemide kasutamaõppimine
Algteadmiste andmine merendusterminoloogiast ja laevaehitusest

 

Õppetöö korraldus:

Rühmas 10 - 20 õpilast
Tundide arv 2 korda nädalas
Tunni kestus 180 - 240 min
Õppeaeg ei ole piiritletud
Treeningsõidud ujulas, suvel avaveel

Õpitulemused:
•    Oskab töödelda puitu, metalli ja plasti ning neid viimistleda
•    Oskab lugeda laevamudelite jooniseid
•    Oskab seadistada mitmeid puidu- ja metallitööpinke
•    Oskab teostada lihtsaid elektrotehnilisi ühendusi
•    Omandab elementaarse merendusterminoloogia
•    Kasutab mudelismispordis kasutatavaid elektroonikaseadmeid

Arvestuse vorm:
Osalemine tundides
Osavõtt klubide lahtistest- ja Eesti meistrivõistlustest
Mudelite eksponeerimine näitustel