Töö toimub rühmatundides (3-8 last rühmas).
Rühmad püüame koostada lähtudes laste vanusest ja eelnevast muusikalisest kogemusest.

I astme rühmades:
tutvumine kitarri ja kitarrimängu ajalooga; esmase mängutehnika omandamine (pilli õige asend, käte töö); noodikirja algõpetus; lihtsate ühe- ja kahehäälsete palade õppimine jäljendamise teel või tabulatuuri abil; lahtiste akordide ja lihtsamate barre- akordide õppimine ja kasutamine; lihtne ansamblimäng

II astme rühmades:
mängutehnika arendamine; tehniliste harjutuste ja mitmehäälsete palade õppimine tabulatuuri, noodikirja ja jäljendamise teel; lihtsamate barre- akordide õppimine ja kasutamine; solfedžo algteadmised; võimalik trummide ja basskitarri õppimine ansamblimänguks

III astme rühmades:
solfedžo põhitõed; tehniliste harjutuste ja mitmehäälsete palade õppimine tabulatuuri ja noodikirja või kuulmise järgi; akordide kasutamine lihtsates palades kuulmise järgi; improviseerimine; tegelemine teiste ansamblipillidega; laulmine koos kitarrisaatega ja/või mängimine ansamblis (bänd); vajaduse korral tegelemine laulmisega

Normaalseks tööks on vajalik isiklik pill. Selleks sobib metall- või nailonkeeltega akustiline kitarr. Vajalikke teadmisi pilli muretsemise, hoidmise ja muu kohta leiad siit.

Registreerimisinfo:
Registreerimiseks palun täida ANKEET.
Osalustasu on 18€ kuus

Vanuserühm:
III- XII klass


Kalev Saarva
52 08 397
kalevsaarva@gmail.com