Vastavalt Viljandi Linnavalitsuse korraldusele 3. detsember 2018 nr 706 kinnitati.

Viljandi Huvikooli hoolekogu koosseis  järgnevalt:


Risto Kaljurand, linnavolikogu esindaja e- post: risto.kaljurand@gmail.com
Piret Vagel, vanemate esindaja e-post: piret.vagel@mail.ee
Pille Kährik, vanemate esindaja e-post: pille.kahrik@vilgym.edu.ee
Enno Rebane, vanemate esindaja e-post: ennorebane@gmail.com
Kristi Siimso, vanemate esindaja e-post: kristi.siimso5@gmail.com
Reet Lubi, vanemate esindaja e-post: reetlubi@gmail.com
Maie Tammemäe, õpetajate esindaja e-post: maie.tammemae@gmail.com
Peep Tobreluts, õpetajate esindaja e-post: peep.tobreluts@gmail.com
Katariina Leets, õpilaste esindaja e-post:  kata.leets@gmail.com