Vastavalt Viljandi Linnavalitsuse korraldusele 09. november 2020 nr 488 kinnitati.

 

Viljandi Huvikooli hoolekogu koosseis  järgnevalt:


Risto Kaljurand, linnavolikogu esindaja e-post: risto.kaljurand@gmail.com 

Piret Vagel, vanemate esindaja e-post: piret.vagel@mail.ee

Pille Kährik, vanemate esindaja e-post: pille.kahrik@vilgym.edu.ee                                              

Maie Tammemäe, õpetajate esindaja e-post: maie.tammemae@gmail.com                             

Ruudi Silmann, õpetajate esindaja e-post: ruudi.silmann@vikk.ee                                

Katariina Leets, õpilaste esindaja e-post:  kata.leets@gmail.com