Vastavalt Viljandi Linnavalitsuse korraldusele 11. november 2019 nr 516 kinnitati.

 

Viljandi Huvikooli hoolekogu koosseis  järgnevalt:


Risto Kaljurand, linnavolikogu esindaja e-post: risto.kaljurand@gmail.com

Piret Vagel, vanemate esindaja e-post: piret.vagel@mail.ee

Pille Kährik, vanemate esindaja e-post: pille.kahrik@vilgym.edu.ee

Enno Rebane, vanemate esindaja e-post: ennorebane@gmail.com

Tiina Rimmel, vanemate esindaja e-post: tiina.rimmel@hotmail.com                                         

Reet Lubi, vanemate esindaja e-post: reetlubi@gmail.com                                                       

Annely Piir, vanemate esindaja e-post: annely.piir@gmail.com                                                 

Maie Tammemäe, õpetajate esindaja e-post: maie.tammemae@gmail.com                             

Peep Tobreluts, õpetajate esindaja e-post: peep.tobreluts@gmail.com                                 

Katariina Leets, õpilaste esindaja e-post:  kata.leets@gmail.com