Viljandi huvikooli õpilase ja lapsevanema meelespea

 

Hea lapsevanem!

Oleme rõõmsad, et olete meie kooli enda jaoks avastanud!  Hea koostöö huvides anname Teile siinkohal teada oma ootused.

Sõltumata lapse vanusest saate Te olla tema huvialase arengu toetajaks. Edu aluseks kõigis tegemistes on järjepidevus. Seetõttu palume Teil hästi läbi mõelda nii enda kui lapse päevaplaanid ja võimalused valitud huviringis järjepidevaks osalemiseks. Meie huviringid tegutsevad ainekavade alusel, mis eeldavad laste regulaarset osavõttu ringide tööst. Õppeperiood kestab septembrist maini.

Lapsele tema saavutuste kõige tähtsamad hindajad on tema vanemad, vanavanemad, sõbrad ja sugulased! Innustage neid oma kohalolekuga kontsertidel, võistlustel ja näitustel. Tunnustage lapse poolt õpitut kodus teda kuulates, vaadates ja julgustades.Oleme tänulikud kui saate kaasa aidata laste loomingu kajastamisele väljaspool kooli või leida toetusprojekte huviringi tegevuse arendamiseks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Ringitasu arve esitab igakuiselt Viljandi Linnavalitsus. Huvikoolist lahkumisest on lapsevanem kohustatud esitama kirjaliku avalduse. Osalustasu maksmise kohustus säilib seni kuni ringist lahkumine on registreeritud huvikooli kantseleis. Õpilane hoiab korras huvikooli vara ja töövahendid ning tagastab enda kasutuses olnud kostüümid õigeaegselt. Nende kahjustamisel korvab kulud lapsevanem. Tantsutundides on kohustuslik kasutada vahetusjalanõusid. Igast puudumisest tuleb teavitada õpetajat.

Loodame Teiega heale koostööle.

 

Huviringides osalemise tingimused
Huviringidega liitumine toimub igal õppeaastal septembrikuu avatud uste päevadel. Edaspidi vabade kohtade info õpetajatelt.

Huviringidega liitumiseks eksameid ja katseid tavaliselt ei toimu, kuid kohtade arv rühmades on piiratud. Lapse ringi astumiseks on lapsevanemal vajalik täita ankeet.

 

Õppetasude maksmise kord
Alates 2011/2012 õppeaastast hakkab Viljandi linnavalitsus väljastama lapsevanematele arveid õppetasu maksmise kohta.

Arved saadetakse iga kuu lapsevanema e-posti aadressile. Selleks on tarvilik kõigil lapsevanematel täita uuesti õpilase ankeet-avaldus. Arve on terve kuu eest, poole kuu või lühema perioodi eest eraldi ei arveldata. Kui keegi soovib tasuda poolaasta eest, siis kajastub see kuuarvetel ettemaksuna.

Juhul kui lapsvanemal ei ole e-posti aadressi, saadetakse arve huvikooli e-posti aadressil ning huvikool edastab selle lapsevanemale.

Uue korra hästi toimimiseks palume ringitasu maksta alles siis, kui olete arve kätte saanud.

 

Viljandi Linnavalitsuse 28.08.2018 määruse nr. 18 "Viljandi Huvikooli õppetasude kinnitamine" muutmine 31.august 2020 nr 7. SIIN

Vastuvõtuavaldus

Viljandi huvikooli õpilase vastuvõtu ankeet-avaldus SIIN

 

Lahkumisavaldus
Viljandi huvikooli lahkumisavalduse vorm: SIIN
Avalduse täitmiseks palun sisse logida Stuudiumi keskkonda.

 

Huvikooli öppetasu maksmisest vabastamise taotlemine
Huvikooli öppetasu maksmisest vabastamise taotlemine ja avalduse vormi kinnitamine:
Viljandi Linnavalitsuse määrus SIIN

Õppetasu soodustuse taotlemise vorm SIIN