Ainekava

õpetaja: Egert Silk
Kooliaste: alg-ja põhiaste
Vanuserühm: III-X klass
Eesmärgid: Omandada vajalikud tehnilised võtted.
                    Oskus kuulmise järgi lihtsamaid lugusid õppida.
                    Algtasemel noodist lugemine.
                    Bändis mängimise võimekus.
                    Muusikalise maitse kujundamine.

Õppeaine sisu: Tegeletakse alustõdede õppimise ja kinnitamisega – pulgahoidmise tehnikad, põhirudimendid.
                         Koordinatsiooni arendamine trummikomplektil.
                        Erinevate trummibeatide õppimine vastavalt õpilase stiilieelistusele.
                        Trummifillide õppimine.
                                    Tervikliku trummipartii kujundamine vastavalt loole.

Õppetöö korraldus:   Rühmas 1-2 last
                                      Tunnid 1-2 korda nädalas
                                      Tunni kestus 45 minutit
                                      Õppeaeg rühmas 1-3 aastat

Õpitulemused :         Oskab mängida lihtsamaid lugusid.
                                    Oskab kujundada terviklikku trummipartiid.
                                    On võimeline iseseisvalt pilli õppima ja harjutama.
                                    On võimeline bändis mängima.
                                    Oskab trummiõpikutest uusi beate ja fille iseseisvalt omandada.

Arvestuse vorm:      Aktiivne osalemine tundides.
                                    Esinemised kontsertidel ja õppelaagrites
                                    Kohustuslike beatide ja fillide ettemängimine