S-Stuudio - algaste

Õpetaja: Leanika Mändma-Orasmaa/Reelika Poroson

Vanuserühm: I - IV kl

Eesmärgid:   

Arendada tantsija võimekust trupis, duetis ja solistina tantsimiseks; ruumitunnetust; rütmitunnet.

Toetada eneseväljendusoskust ja -julgust. Kujundada esinemis- ja võistluskultuurseid harjumusi. Luua suurem pilt tantsumaailmast.

Õpetada tundma oma keha; erinevate tantsustiilide põhiliikumisi; rühmatöö kaudu sotsiaalseid oskusi. 

Õppeaine sisu:   

Koordinatsiooni, tasakaalu, painduvust, rütmilisust, vastupidavust arendavad mängud ja harjutused.

Loovust arendavad mängud ja harjutused.

Ruumitunnetuse arendamine üksikult ja rühmas (tasapinnad, suunad, kujundid).

Erinevate tantsustiilide põhiliikumistega tutvumine.

Tantsu iseloomust lähtuvate emotsioonide väljendamine.

Tantsu kui kunstivormi tutvustamine.

Õppetöö korraldus:

Rühmas kuni 20 last.

Tunnid toimuvad 2-3 korda nädalas.

Tunni kestus 60-90 min.

Toimuvad esinemised, võistlused, suvine tantsulaager, vajadusel lisaproovid.

Õpitulemused:    

•  Õpilane on võimeline tantsima solistina, duetis ja trupis. Tunnetab ruumi ning rütmi.

Õpilane julgeb ja oskab end väljendada ning luua nii iseseisvalt kui ka rühmatööna koreograafilisi lühivorme. Teab kuidas toime tulla esinemis- ja võistlussituatsioonis. On teadlik, et tantsumaailm on suur ja mitmekesine ning kuulub ka etenduskunstide alla.

Õpilane oskab kuulata oma keha; on tutvunud erinevate tantsustiilidega. Suudab töötada iseseisvalt, kaaslasega ning rühmas.

Arvestuse vorm: Aktiivne osalemine ringitöös, tantsija päeviku täitmine.

 

S-stuudio - põhiaste

Õpetaja: Leanika Mändma-Orasmaa/Reelika Poroson

Vanuserühm: V-IX kl

Eesmärgid:   

Arendada tantsija võimekust trupis, duetis ja solistina tantsimiseks; ruumitunnetust; rütmitunnet.

Toetada eneseväljendusoskust ja -julgust. Kujundada esinemis- ja võistluskultuurseid harjumusi. Luua suurem pilt tantsumaailmast.

Õpetada tundma oma keha; erinevate tantsustiilide põhiliikumisi; rühmatöö kaudu sotsiaalseid oskusi. 

Tutvustada tantsu õpetamise teoreetilist ja praktilist poolt.

Õppeaine sisu:   

Koordinatsiooni, tasakaalu, painduvust, rütmilisust, vastupidavust, jõudu ja täpsust arendavad harjutused.

Loovust arendavad harjutused.

Ruumitunnetuse arendamine ja teadlik kasutamine liikumise loomisel (tasapinnad, suunad, kujundid).

Erinevate tantsustiilide põhiliikumistega tutvumine ja kinnistamine, tähelepanu pööramine tantsutehnikale.

Tantsu iseloomust lähtuvate emotsioonide väljendamine.

Tantsu kui kunstivormi tutvustamine.

Iseseisev tunni läbiviimine trupile - soojendus- ja venitusmeetodid, sammukombinatsioonide õpetamine.

Õppetöö korraldus:

Rühmas kuni 20 last.

Tunnid 3-4 korda nädalas.

Tunni kestus 60-90 min.

Toimuvad esinemised, võistlused, suvine tantsulaager, vajadusel lisaproovid.

Õpitulemused:    

•  Õpilane on võimeline tantsima solistina, duetis ja trupis. Tunnetab ruumi ning rütmi. Teab, kuidas sooritada erinevate tantsustiilide põhisamme ning tantsutehnilisi elemente.

Õpilane julgeb ja oskab end väljendada ning luua nii iseseisvalt kui ka rühmatööna koreograafilisi lühivorme. Teab kuidas toime tulla esinemis- ja võistlussituatsioonis. On teadlik, et tantsumaailm on suur ja mitmekesine ning kuulub ka etenduskunstide alla.

Õpilane oskab kuulata oma keha; on tutvunud erinevate tantsustiilidega. Suudab töötada iseseisvalt, kaaslasega ning rühmas.

Õpilane on praktiseerinud tantsu õpetamist.

Arvestuse vorm: Aktiivne osalemine rühmatöö, tantsija päeviku täitmine.

 

S-stuudio - vanem aste

Õpetajad: Leanika Mändma-Orasmaa/Reelika Poroson

Vanuserühm: X -  XII kl

Eesmärgid:   

Arendada tantsija võimekust trupis, duetis ja solistina tantsimiseks; ruumitunnetust; rütmitunnet.

Toetada eneseväljendusoskust ja -julgust. Kujundada esinemis- ja võistluskultuurseid harjumusi. Luua suurem pilt tantsumaailmast.

Õpetada tundma oma keha; erinevate tantsustiilide põhiliikumisi; rühmatöö kaudu sotsiaalseid oskusi. 

Tegeleda tantsu õpetamise teoreetilist ja praktilist poolega.

Õppeaine sisu:   

Koordinatsiooni, tasakaalu, painduvust, rütmilisust, vastupidavust, jõudu ja täpsust arendavad harjutused.

Loovust arendavad harjutused.

Ruumitunnetuse arendamine ja teadlik kasutamine liikumise loomisel (tasapinnad, suunad, kujundid).

Erinevate tantsustiilide põhiliikumistega tutvumine ja kinnistamine, tähelepanu pööramine tantsutehnikale.

Tantsu iseloomust lähtuvate emotsioonide väljendamine.

Tantsu kui kunstivormi tutvustamine, vähemalt kord poolaasta jooksul tantsukunstiga seotud sündmuse külastamine ning selle analüüs.

Iseseisev tundide läbiviimine noorematele õpilastele - soojendus- ja venitusmeetodid, sammukombinatsioonide õpetamine. Soovi korral koreograafia loomine ning õpetamine ja selle eest vastutamine võistluste tarbeks. Rühmakaaslase läbi viidava tunni vaatlus ning tagasiside.

Õppetöö korraldus:

Rühmas kuni 20 tantsijat.

Tunnid 3-4 korda nädalas.

Tunni kestvus 60-90 min.

Toimuvad esinemised, võistlused, suvine tantsulaager, vajadusel lisaproovid.

Õpitulemused:    

•  Õpilane on võimeline tantsima solistina, duetis ja trupis. Tunnetab ruumi ning rütmi. Teab, kuidas sooritada erinevate tantsustiilide põhisamme ning tantsutehnilisi elemente ja on võimeline neid edasi õpetama teistele.

Õpilane julgeb ja oskab end väljendada ning luua nii iseseisvalt kui ka rühmatööna koreograafilisi lühivorme. Teab kuidas toime tulla esinemis- ja võistlussituatsioonis. On teadlik, et tantsumaailm on suur ja mitmekesine ning kuulub ka etenduskunstide alla. Oskab analüüsida erinevaid tantsukunsti vorme ning reflekteerida nii enda kui ka rühmakaaslase õpetamise kogemust.

Õpilane oskab kuulata oma keha; on tutvunud erinevate tantsustiilidega. Suudab töötada iseseisvalt, kaaslasega ning rühmas.

Vastavalt võimetele omandatud õpetamiskogemus.

Arvestuse vorm: Aktiivne osalemine rühmatöös, tantsija päeviku täitmine.