Vastavalt Viljandi Linnavalitsuse korraldusele 21. veebruar 2022 nr 96 kinnitati.

 

Viljandi Huvikooli hoolekogu koosseis  järgnevalt:


Priit Pramann, linnavolikogu esindaja: priit.pramann@gmail.com

Jane Koitlepp, linnavolikogu esindaja:jane.koitlepp@gmail.com

Pille Kährik (esimees), vanemate esindaja e-post:pille.kahrik@vilgym.edu.ee

Krista Andreson (sekretär), vanemate esindaja e-post: krista.andreson@vjk.vil.ee

Heiki Meinbek (aseesimees), vanemate esindaja e-post: heikimeinbek@hotmail.com

Eveli Kalle, vanemate esindaja e-post: eveli.vali@mail.ee                                         

Maie Tammemäe, õpetajate esindaja e-post: maietammemae@gmail.com     

Ruudi Silmann, õpetajate esindaja e-post: ruudi.silmann@vikk.ee                         

Rosette Liis Uus, õpilaste esindaja e-post: rosetteliis@gmail.com