IDEE Stuudio

Kui sulle meeldib meisterdada ja oma kätega valmistada vahvaid ja tarvilikke esemeid, on loomering mõeldud just sulle!

IDEE Stuudio eesmärgiks on õpetada kavandama ja oma ideid teostama loovalt. Alusmaterjalid, millega oma töid teostame on naturaalsed. Proovime leida lahendusi ka  taaskasutusele.

Tundide teemad:

Meisterdamine
Voltimine
Fantaasial põhinevad tööd
Pisiplastika
Loovtööd
Registreerimisinfo:
Registreerimiseks palun täida ANKEET.https://viljandihuvi.ope.ee/vastuvott
Osalustasu  15 € kuus.

Vanuserühm:
I-IV klass