Kontakt

 

Jakobsoni 47c, Viljandi 71004
e-post: info@huvikool.ee
telefon 434 7575
huvikool Facebookis https://www.facebook.com/viljandihuvikool
Stuudium: SIIN

Registrikood: 75005446
Tehingupartneri kood: 546101

A/a
Swedbank EE 202200 2210 2220 8423 (Viljandi Linnavalitsus)
SEB Pank  EE 89101 030200 543 2002 (Viljandi Linnavalitsus)

 

Direktor
Piret Mädamürk
piret@huvikool.ee
+372 5373 5151

 

Õppekorraldaja
Siiri Sooberg Tubli
siiri@huvikool.ee
+372 5757 0443 

 

Projektijuht
Reelika Poroson
reelika.poroson@gmail.com
+372 5343 1044

 

 

Alates 1.03.2018 korraldab Haridus- ja Teadusministeerium õppeasutuste ja nende pidajate nõustamist ning viib läbi järelevalvet. 
 
Pärnu-, Saare- ja Viljandimaa piirkonna ekspert
 
Pärje Ülavere
Kontakt: Parje.Ylavere@hm.ee
Tel 5346 4448;  735 0167
 
Alates 5. märtsist 2018 töötab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakonna eksperdina Agnes Pihlak, kelle valdkonnaks on hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste õppe korraldus nii koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides kui kutseõppeasutustes. 
 
Kontakt: Agnes.Pihlak@hm.ee
Tel 511 0129; 735 0156