2021/2022 KOOSOLEKUTE PROTOKOLLID

Rohelise töörühma protokoll 15.09. 2021 SIIN

Tegevuskava 2021/2022 õ.a. II poolaasta kinnitamine:

Õppenõukogu protokoll 09.02.2022 SIIN

Tegevuskava SIIN

Rohelise töörühma protokoll 18.04.2022 SIIN

Keskkonnaülevaatus. Küsimustik koostati, ülevaatus teostati 2022. õppeaastal suvise tantsulaagri ajal. Teemad olid jaotatud küsimustiku lehtedele vastavalt n.ö aasta teemadele: elurikkus, energia, õueala.

S-Stuudio tantsulaagri lapsed keskkonnaülevaatuse küsimustikku täitmas (koht: kooliõu, elurikkusepeenar / aeg: suvi 2022.a)

 

Rohelise kooli infostend 

Rohelise kooli infostend 2021/2022 õa.

Roheline töörühma 2018/2019 õa.