Huvikooli tehnikakeskus

Huvikooli tehnikakeskuses alustavad tööd Viljandi Huvikooli robootika- ja mehhatroonika ring. 

Paala tee 46, Viljandi

 

Robootika- ja mehhatroonikaringi õpetaja:

Ruudi Silmann

ruudi.silmann@vikk.ee

 

Automudelismi ringi õpetaja:

Tanel Suvisild

tanelsuvisild@gmail.com