Huvikooli tehnikakeskus

 

Huvikooli tehnikakeskuses alustavad tööd Viljandi Huvikooli robootika- ja mehhatroonika ring ning Loodus-tehnikaring.

Paala tee 46, Viljandi

 

Robootika- ja mehhatroonikaringi õpetaja:

Ruudi Silmann

ruudi.silmann@vikk.ee

 

Loodus-tehnikaringi õpetaja:

Peep Tobreluts

peep.tobreluts@gmail.com