Mehhatroonika

Materjalide töötlemine ja mehhatroonika


Huviring on mõeldud noortele vanuses 10 kuni 18 eluaastat, kes on huvitatud loovast käelisest tegevusest.

Olulist tähelepanu pööratakse loovusele nii esteetilises, kui tehnilises mõttes.

Peamised tegevused:
Pisielektrisõidukite (elektri-tõukerattad, pisimopeedid, jalgrattad, rulad) põhimõtete selgeks õppimine ja nende ehitamine.

Oma tööde kavandamine, ideede läbi töötamine eskiiside, jooniste kaudu.

Tööriistade, masinate ja seadmete tundmaõppimine ja säästlik kasutamine.

 

Registreerimisinfo:
Registreerimiseks palun täida ANKEET.


III - XII klass
1 x nädalas
Osalustasu 28 € kuus.

E: 16.00- 18.30

NB! Tunnid toimuvad Viljandi Huvikooli tehnikakeskuses Paalalinna kooli 0 korrusel, Paala tee 46.

 

Õpetaja: Ruudi Silmann

ruudi.silmann@vikk.ee

info telefonil: 4347 575, 5373 5151