Viljandi huvikooli lapsed käisid õppekäigul Viljandi jäätmejaamas. Saime põhjaliku ülevaate Viljandi linna ja Viljandi valla  eriliigiliste pakendite teekonnast tarbimisest – taaskasutuseni ning segaolmejäätmete kogumisest ja reguleeritud käitlussüsteemist põletamiseni või ladestamiseni.

Iga pere saab oma koduseid olmejäätmeid sorteerida ning seista hea selle eest, et kogutavatesse pakendite konteineritesse ei satuks toidujäätmeid või puhastamata pakendeid. Väga väikesest kogusest valedest jäätmetest piisab, et mahuti sisu saab ringlussevõtuks rikutud.

Hoiame looduskeskkonda!