Viljandi huvikooli õpilase ja lapsevanema meelespea

 

Hea lapsevanem!

Oleme rõõmsad, et olete meie kooli enda jaoks avastanud!  Hea koostöö huvides anname Teile siinkohal teada oma ootused.

Sõltumata lapse vanusest saate Te olla tema huvialase arengu toetajaks. Edu aluseks kõigis tegemistes on järjepidevus. Seetõttu palume Teil hästi läbi mõelda nii enda kui lapse päevaplaanid ja võimalused valitud huviringis järjepidevaks osalemiseks. Meie huviringid tegutsevad ainekavade alusel, mis eeldavad laste regulaarset osavõttu ringide tööst. Õppeperiood kestab septembrist maini.

Lapsele tema saavutuste kõige tähtsamad hindajad on tema vanemad, vanavanemad, sõbrad ja sugulased! Innustage neid oma kohalolekuga kontsertidel, võistlustel ja näitustel. Tunnustage lapse poolt õpitut kodus teda kuulates, vaadates ja julgustades.Oleme tänulikud kui saate kaasa aidata laste loomingu kajastamisele väljaspool kooli või leida toetusprojekte huviringi tegevuse arendamiseks nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Ringitasu arve esitab igakuiselt Viljandi Linnavalitsus. Huvikoolist lahkumisest on lapsevanem kohustatud esitama kirjaliku avalduse. Osalustasu maksmise kohustus säilib seni kuni ringist lahkumine on registreeritud huvikooli kantseleis. Õpilane hoiab korras huvikooli vara ja töövahendid ning tagastab enda kasutuses olnud kostüümid õigeaegselt. Nende kahjustamisel korvab kulud lapsevanem. Tantsutundides on kohustuslik kasutada vahetusjalanõusid. Igast puudumisest tuleb teavitada õpetajat.

Loodame Teiega heale koostööle.

 

Huviringides osalemise tingimused
Huviringidega liitumine toimub igal õppeaastal septembrikuu avatud uste päevadel. Edaspidi vabade kohtade info õpetajatelt.

Huviringidega liitumiseks eksameid ja katseid tavaliselt ei toimu, kuid kohtade arv rühmades on piiratud. Lapse ringi astumiseks on lapsevanemal vajalik täita ankeet.

 

Õppetasude maksmise kord
 
Vanem kinnitab õppetasu maksmise kohustust huvikooli sisseastumisavaldust allkirjastades.Õppetasu makstakse vanema poolt linnavalitsuse väljastatud arve alusel arvel näidatud tähtajaks. Arved saadetakse iga kuu lapsevanema e- posti aadressile. Arved esitatakse eelmise kuu eest. Poole kuu või lühema perioodi eest eraldi ei arveldata. Kui keegi soovib tasuda poolaasta eest, kajastub see kuuarvetel ettemaksuna. Vanem on vabastatud õppetasu maksmisest, kui õppetöö on huvikooli poolsel põhjusel katkenud. Õppetasust vabastamise perioodi, vabastatud õppurid ja vabastamise summad kinnitab huvikooli direktor käskkirjaga. Õppetasu maksmata jätmisel arvel märgitud maksetähtajaks on arve väljastajal õigus anda võlgnevus sissenõudmiseks inkassofirmale.
Palume ringitasu maksta õigeaegselt.

Määrusega saad tutvuda SIIN

Viljandi Linnavalitsuse 22.08.2022 määruse nr. 11 "Viljandi Huvikooli õppetasude kinnitamine" SIIN

Vastuvõtuavaldus

Viljandi huvikooli õpilase vastuvõtu ankeet-avaldus SIIN

 

Lahkumisavaldus
Viljandi huvikooli lahkumisavalduse vorm: SIIN
Avalduse täitmiseks palun sisse logida Stuudiumi keskkonda.

 

Huvikooli õppetasu maksmisest vabastamise taotlemine
Huvikooli õppetasu maksmisest vabastamise taotlemine ja avalduse vormi kinnitamine:
Viljandi Linnavalitsuse määrus SIIN

 

Õppetasu soodustuse taotlemise vorm SIIN