Rahvatants

 

Rahvatantsuringi eesmärgiks on kanda edasi eesti rahvatantsu traditsioone ja rahvakultuuri õpetamise kaudu panna rõhku eetiliste käitumisharjumuste kujunemisele.

Rahvatantsuringi ootame:
* algklasside õpilasi, kellel jätkub lusti ja rõõmu tantsukogemuse omandamiseks. Varasem kogemus ei ole vajalik.
* tantsuhuvilisi neidusid ja noormehi, kes soovivad osaleda tantsupidudel.

Ringi tegevuse tutvustus:
* eesti laulu- ja tantsumängude õppimine
* eesti rahvatantsude põhiliikumiste õppimine
* autoritantsude õppimine
* tasakaalu, koordinatsiooni, rütmitunde, ruumitunnetuse ja enesekindluse arendamine erinevate liikumiste kaudu.
* üheaegselt eeltooduga arendame õiget kehahoidu, muusikalist kuulmist, mälu, tähelepanu, ja ühtekuuluvustunnet.

Rahvatantsurühmad esinevad erinevatel kontsertidel, maakondlikel ja vabariiklikel üritustel, folkloorifestivalidel. Suurimaks sihiks on rahvatantsupeod ja Võimlemispidu 2016 Tallinnas.

Meie grupis on nii lapsi, kes alles alustavad tantsude õppimist kui ka neid, kellel on algtõed selged ja jätkavad edasijõudnutena.
Kõik nad on oodatud!

Tantsutöö põimub mängudega, laulumängude-tantsudega, seltskonnatantsudega ja laste endi poolt välja nuputatud mängudega.

Rühmajuhina püüan tundi läbi viia nii, et tunnis osalejal oleks võimalus olla nii liider kui ka juhitav. Soovin, et laps saaks läbi rütmilise liikumise maandada vaimse väsimuse ja pinge.
Meie tunnid toimuvad muusika saatel.


Tunnid toimuvad 2 x nädalas.

Registreerimisinfo:
Registreerimiseks palun täida ANKEET.
Osalustasu 26 € kuus.


Algklasside rühm I-III klass
Edasijõudnute rühm III-VI klass
Neidude rühm VII-IX; X-XII klass
Noorte C segarühm X-XII klass

Õpetajad:

Maie Tammemäe

maie.tammemae@gmail.com