Robootika

Eesmärgid:

• Robootika kaudu huvi äratamine tehnikavaldkonna vastu;
• Õpilaste erinevate huvide integreerimine ja erinevate tehnikaalaste teadmiste ühendamine;
• Anda õppijatele oskusi ja kogemusi erinevatest tehnikaaladest ning selle kaudu tutvustada õpilastele võimalikke tulevikusuundi;
• Anda õpilastele võimalus erinevate tehnikavaldkondade koosmõjul arendada oma oskust mõelda, tuletada, analüüsida ja planeerida, mõistmaks protsesside põhjus-tagajärg seoseid;
• Arendada õpilaste käelisi oskusi erinevate seadmete projekteerimise ja kokkupaneku kaudu;
• Anda õpilastele teadmisi lihtsamat sorti programmide koostamiseks;

Õpetaja:

Ruudi Silmann

ruudi.silmann@vikk.ee

Registreerimisinfo:
Registreerimiseks palun täida https://viljandihuvi.ope.ee/vastuvott


III - XII klass
1 x nädalas
Osalustasu 28 € kuus.

NB! Tunnid toimuvad Huvikooli tehnikakeskuses Paalalinna koolis, Paala tee 46.

info telefonil: 4347 575, 5373 5151