VILJANDI HUVIKOOL LIITUS „ROHELISE KOOLI" PROGRAMMIGA 2018 AASTA DETSEMBRIS.
 
Mis on Roheline Kool?
Rohelise Kooli programm (ecoschools) on ülemaailmne programm milles osaleb ligi 53000 kooli 67 maalt. Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation fot Environmental Education (FEE), mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.
Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Rohelise Kooli programmi koordinaator Eestis on Sirje Aher MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Programmis osalemist toetab Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Haridusamet. Aastatel 2016/2017 toetas elurikkuse ja looduse teema põhjalikumaks käsitlemiseks käivitatud projekt "Suur taimejaht" tegevusi ka Toyota Europe. 2018./2019. õppeaasta tegevuste läbiviimiseks sai Rohelise Kooli programm toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ning programm muutub uuest õppeaastast üle-eestiliseks.
Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Ökomärgist "Roheline lipp" saavad taotleda haridusasutused, kes osalevad ülemaailmses Eco-School ehk Rohelise Kooli programmis. 
 
Loe lähemalt siit: http://www.ecoschools.global/
 
Mida programmis osalejad teevad?
Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi: 
1.Seitsmest sammust koosnev strateegia 
2.Käsitletavad teemad 
3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud. 
Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse. 
 
Strateegia 7 sammu:
1. Keskkonnatöörühma moodustamine
2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
3. Tegevuskava koostamine
4. Monitooring ja hindamine
5. Tegevuste sidumine õppekavaga
6. Teavitamine ja kaasamine
7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.
 
Aastas tegeldakse vähemalt kolme teemaga. 
Elurikkus ja loodus 
Kliimamuutused
Energia
Globaalne kodakondsus
Tervis ja heaolu
Meri ja rannik
Prügi
Kooliõu
Transport
Jäätmed
 
 2018/2019 õ.a. tegeleme järgnevate teemadega:
Tervis ja heaolu
Prügi
Vesi
 
Rohelise kooli programmi juhib huvikooli eve stuudio õpetaja, Eve Noormets.