TEEME KOOS MAAILMA PUHTAMAKS!

Huvikool koondub Rohelise lipu alla.

Oleme rõõmsad ja uhked!

Tallinna Rahvusraamatukogus toimunud tunnustus-konverentsil anti meile pidulikult üle ökomärgisega „Roheline lipp".

Keskkonnateadlikkus on mõtteviis. Nii loome tulevikku.

 

VILJANDI HUVIKOOL LIITUS „ROHELISE KOOLI" PROGRAMMIGA.

 

Mis on Roheline Kool?

Rohelise Kooli programm (ecoschools) on ülemaailmne programm milles osaleb ligi 53000 kooli 67 maalt. Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation fot Environmental Education (FEE), mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Rohelise Kooli programmi koordinaator Eestis on Sirje Aher MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Programmis osalemist toetab Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Haridusamet. Aastatel 2016/2017 toetas elurikkuse ja looduse teema põhjalikumaks käsitlemiseks käivitatud projekt "Suur taimejaht" tegevusi ka Toyota Europe. 2018./2019. õppeaasta tegevuste läbiviimiseks sai Rohelise Kooli programm toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ning programm muutub uuest õppeaastast üle-eestiliseks.

Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Ökomärgist "Roheline lipp" saavad taotleda haridusasutused, kes osalevad ülemaailmses Eco-School ehk Rohelise Kooli programmis.


Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

1.Seitsmest sammust koosnev strateegia

2.Käsitletavad teemad

3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

 

Strateegia 7 sammu:    

1. Keskkonnatöörühma moodustamine

2. Keskkonnaülevaatuse tegemine

3. Tegevuskava koostamine

4. Monitooring ja hindamine

5. Tegevuste sidumine õppekavaga

6. Teavitamine ja kaasamine

7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

  2018/2019 õ.a. keskendume meie järgnevatele teemadele:

• Tervis ja heaolu

• Prügi

• Vesi

 

Keskkonnatöö põhimõtted: 

Koostatud koos lastega lähtudes kolmes valitud põhiteemast: VESI; PRÜGI, TERVIS JA HEAOLU

Joome kraanivett
Vähendame plasttaara hulka
Otsime lähedal asuvaid allikaid, et saada puhast vett
Jälgin prügi sorteerimist ja tarbimisharjumusi.
Jälgin toitumist
Ei tarbi kiireid süsivesikuid, eriti esinemise ja reisi päevadel.
Reguleerin söögiaegu
Optimeerime õppekoormust
Mõttekas ja mõttetu muretsemine
Veedan õues aega
 

 

Rohelise kooli programmi juhib huvikooli eve stuudio õpetaja, Eve Noormets.