VILJANDI HUVIKOOL LIITUS „ROHELISE KOOLI" PROGRAMMIGA 2018 AASTAL.

 2021/2022 õ.a. keskendume meie järgnevatele teemadele:

Prügi

    • Energia

   • Õueala, kooliõu

 

Programm "Roheline kool" toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli igapäevastesse tegevustesse ning aitab seda süsteemselt ja terviklikult rakendada. 

 

*Osaleme keskkonnaalastes projektides. Organiseerime ka ise keskkonnaalaseid tegevusi ning väljasõite.

*Jälgime vee, elektri, kütte otstarbekat kasutamist. Kustutame ruumist lahkudes tuled.

*Enne mõtlen, siis ostlen. Toome Fairtrade'i temaatika nähtavamaks.  

*Toitume tervislikult (laagrites teeme ise süüa) 

*Suurendame elurikkust kooli õuel (peenrakastid, lindude söögimajad)

*Liigume võimalusel jalgsi või rattaga, vajadusel kasutame ühistransporti

*Ringitundides taaskasutame erinevaid materjale (s.h propageerime taaskasutust) 

*Võimalusel kasutame kooli õuet õppekeskkonnana

*Prügi sorteerimine ja liigiti kogumine terve kooli ulatuses 

 

Mis on Roheline Kool?

https://www.youtube.com/watch?v=87o7zTUkVUI&feature=youtu.be 

Rohelise Kooli programm (ecoschools) on ülemaailmne programm milles osaleb ligi 53000 kooli 67 maalt. Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation fot Environmental Education (FEE), mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Rohelise Kooli programmi koordinaator Eestis on Sirje Aher MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Programmis osalemist toetab Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Haridusamet. Aastatel 2016/2017 toetas elurikkuse ja looduse teema põhjalikumaks käsitlemiseks käivitatud projekt "Suur taimejaht" tegevusi ka Toyota Europe. 2018./2019. õppeaasta tegevuste läbiviimiseks sai Rohelise Kooli programm toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ning programm muutub uuest õppeaastast üle-eestiliseks.

Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Ökomärgist "Roheline lipp" saavad taotleda haridusasutused, kes osalevad ülemaailmses Eco-School ehk Rohelise Kooli programmis.

 

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

1.Seitsmest sammust koosnev strateegia

2.Käsitletavad teemad

3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

 

Strateegia 7 sammu:    

1. Keskkonnatöörühma moodustamine

2. Keskkonnaülevaatuse tegemine

3. Tegevuskava koostamine

4. Monitooring ja hindamine

5. Tegevuste sidumine õppekavaga

6. Teavitamine ja kaasamine

7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

 

Rohelise kooli programmi juhib projektijuht Elerin Laurimäe ja direktor Piret Mädamürk. 

 

 

Huvikool koondub Rohelise lipu alla.

Oleme rõõmsad ja uhked!

Tallinna Rahvusraamatukogus toimunud tunnustus-konverentsil anti meile pidulikult üle ökomärgisega „Roheline lipp".

Keskkonnateadlikkus on mõtteviis. Nii loome tulevikku.