image 107971390_2707883342827767_7614339663526795710_o.jpg 107971390_2707883342827767_7614339663526795710_o.jpg

image 2019 KUULUTUS - sügiskontsert.pdf 2019 KUULUTUS - sügiskontsert.pdf

image 2020_03_22 14_57 Office Lens.jpg 2020_03_22 14_57 Office Lens.jpg

image 2020 Viljandi Huvikool.jpg 2020 Viljandi Huvikool.jpg

image 2021 Viljandi Huvikool.jpg 2021 Viljandi Huvikool.jpg

image 21687736_10209442305763859_5059405918220289087_n.jpg 21687736_10209442305763859_5059405918220289087_n.jpg

image 21761923_10209413624206838_7604869527238346709_n.jpg 21761923_10209413624206838_7604869527238346709_n.jpg

image 21766353_10209442304363824_1070015467295938604_n.jpg 21766353_10209442304363824_1070015467295938604_n.jpg

image 22339267_1704065572997251_5179398565954456722_o.jpg 22339267_1704065572997251_5179398565954456722_o.jpg

image 23172915_10209705944714668_6962219924372100723_n.jpg 23172915_10209705944714668_6962219924372100723_n.jpg

image 23231386_10209705948154754_6454166640457829325_n.jpg 23231386_10209705948154754_6454166640457829325_n.jpg

image 23380049_10209705945434686_5695309275797726863_n.jpg 23380049_10209705945434686_5695309275797726863_n.jpg

image 26903970_10210188287892946_6024086961447563009_n.jpg 26903970_10210188287892946_6024086961447563009_n.jpg

image 26991856_10210188283252830_1742089125455467161_n.jpg 26991856_10210188283252830_1742089125455467161_n.jpg

 

VILJANDI HUVIKOOL ON LIITUNUD „ROHELISE KOOLI" PROGRAMMIGA.

 

 2020/2021 õ.a. keskendume meie järgnevatele teemadele:

• Elurikkus ja loodus

• Transport

• Kooliõu

• Toit

 
 

Keskkonnapõhimõtted

 

*Osaleme keskkonnaalastes projektides. Organiseerime ka ise keskkonnaalaseid tegevusi ning väljasõite.

*Jälgime vee, elektri, kütte, ventilatsiooni otstarbekat kasutamist. Kustutame ruumist lahkudes tuled.

*Enne mõtlen, siis ostlen. Toome Fairtrade'i temaatika nähtavamaks.  

*Toitume tervislikult

*Suurendame elurikkust õuealal (putukahotell, peenrakastid, lindude söögimajad)


*Liigume võimalusel jalgsi või rattaga, vajadusel kasutame ühistransporti


*Ringitundides taaskasutame erinevaid materjale

 

 

Mis on Roheline Kool?

Rohelise Kooli programm (ecoschools) on ülemaailmne programm milles osaleb ligi 53000 kooli 67 maalt. Programmi juhib Taani organisatsioon Foundation fot Environmental Education (FEE), mille eesmärgiks on keskkonnahariduse abil edendada jätkusuutlikku arengut.

Programmi juhib Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. Rohelise Kooli programmi koordinaator Eestis on Sirje Aher MTÜst Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Programmis osalemist toetab Tallinna Keskkonnaamet ja Tallinna Haridusamet. Aastatel 2016/2017 toetas elurikkuse ja looduse teema põhjalikumaks käsitlemiseks käivitatud projekt "Suur taimejaht" tegevusi ka Toyota Europe. 2018./2019. õppeaasta tegevuste läbiviimiseks sai Rohelise Kooli programm toetust Keskkonnainvesteeringute Keskuselt ning programm muutub uuest õppeaastast üle-eestiliseks.

Roheline lipp antakse välja haridusasutustele, kes on välja kujundanud keskkonnahariduse strateegia, järgivad seda oma õppetöös, maja haldamisel ja kogu tegevuse korraldamisel ning on lisaks lastele ja õpetajatele kaasanud keskkonnategevustesse lapsevanemad ja kõik haridusasutuse töötajad. Ökomärgist "Roheline lipp" saavad taotleda haridusasutused, kes osalevad ülemaailmses Eco-School ehk Rohelise Kooli programmis.

 

Mida programmis osalejad teevad?

Rohelise kooli programmil on kolm struktuurset elementi:

1.Seitsmest sammust koosnev strateegia

2.Käsitletavad teemad

3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

Edukaks tegevuseks on vajalik haridusasutuse juhtkonna ja hoolekogu toetus. Võtmeküsimuseks on töötajate aktiivne kaasamine, pikaajaline pühendumine ja valmidus kaasata õpilasi otsustusprotsessidesse.

 

Strateegia 7 sammu:    

1. Keskkonnatöörühma moodustamine

2. Keskkonnaülevaatuse tegemine

3. Tegevuskava koostamine

4. Monitooring ja hindamine

5. Tegevuste sidumine õppekavaga

6. Teavitamine ja kaasamine

7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.

 

 

Rohelise kooli programmi juhib projektijuht Reelika Poroson ja direktor Piret Mädamürk. 

 

 

Huvikool koondub Rohelise lipu alla.

Oleme rõõmsad ja uhked!

Tallinna Rahvusraamatukogus toimunud tunnustus-konverentsil anti meile pidulikult üle ökomärgisega „Roheline lipp".

Keskkonnateadlikkus on mõtteviis. Nii loome tulevikku.