Rendihinnad Viljandi Huvikoolis

Direktori käskkiri 26.august 2021 nr 1-2/21/33 SIIN

1. Saalide, klassiruumide, köögi kasutamine ühe tunni (60 minutit) hind 8 eurot.

Hind sisaldab audi- ja videotehnika kasutamist.

2. Kooli ruumide kasutamine ööbimiseks üheks ööpäevaks (24 tundi) ühele inimesele hind, 8 eurot. Hind sisaldab ruumide ja dušši kasutamist.

3. Kuuride kasutamine ühe m2 hind 0,12 eurot.

Üürilepingus kajastub rendiperiood

6. Paljundamine

Ühepoolne A4  0,06 eurot

Kahepoolne A4 0,13 euro

Ühepoolne A3 0,13 eurot

Kahepoolne A3 0,24 eurot

5. Poodiumite rentimise 1 poodium/1 ööpäev hind, 10 eurot

6. Täistunnist lühema kasutusaja korral võetakse arvestusühikuks 60 minutit.