Rendihinnad Viljandi Huvikoolis
Käskkiri  SIIN.

 

1. Saalide ja klassiruumide kasutamine ühe tunni (60 minutit) hind 5,10 eurot

2. Tehnika kasutamine ühe tunni (60 minutit) hind:

2.1. muusikakeskuse või videokeskuse kasutamine 2 eurot

2.2. dataprojektori kasutamine 2 eurot

3. Inventari kasutamine ühe tunni (60 minutit) hind:

3.1. muusikainstrumentide laenutus 1,60 eurot

4. Kooli ruumide kasutamine ööbimiseks (üheks ööpäevaks 24 tundi, sisaldab ruumide kasutamist):

4.1. Ööbimine ühele inimesele 5 eurot

5. Kuuride kasutamine

5.1. Ühe m2 hind 0,12 eurot

6. Paljundamine

6.1 A4 paljundamine ühelt poolt 0,06 eurot

6.2 A4 paljundamine kahelt poolt 0,13 eurot

6.3 A3 paljundamine ühelt poolt 0,13 eurot

6.4 A3 paljundamine kahelt poolt 0,15 eurot

7. Täistunnist lühema kasutusaja korral võtta arvestusühikuks pool või veerand tunnitasust, ümardades vajadusel lähema arvestusühikuni  (täis, pool-või veerandtund).