Teatriklass

 

 

Mida draamaringis tehakse?

Loovtööd ja lavastamine;
Lugude jutustamine;
Sõnaline ja kehaline eneseväljendus.
Õppevahenditena on kasutusel keha, hääl, muusika, teatri- ja improvisatsioonimängud.
Vähemalt kaks korda aastas on avatud tund koos vanemate-sõprade-sugulastega. 
Tundides kasutatakse elemente improvisatsioonist, lastetantsudest ja protsessdraamast.
Lapsed vaatavad, näitavad, analüüsivad ning kogu grupiga võtame eesmärgiks luua
turvaline keskkond, kus kõik mõtted on teretulnud ja osalejad saavad ennast hästi tunda.
Aasta kokkuvõtteks valmib etteaste.

Alates I klassist
Tunnid 2x nädalas

maksumus: 21 € kuu

Õpetaja: Katre Kaseleht

katre.kaseleht@gmail.com

5332 1755