Draamaring

Teatriklass hõlmab endas nii draama- kui teatriõpetust.

 

Draama keskendub inimkäitumise ning ideede uurimisele ja väljendamisele teatrivõtete abil. Fookuses on õpilane ise ning tema individuaalne areng. 

Teatrit tehes, kuid teatrilavastuse valmimist eesmärgiks seadmata.

 

Teatriõpetus tegeleb lavaliste kunstidega, näitlejatehniliste vahenditega ning

eesmärgistatud tegevusega esinemaks laiemale publikule.
 

Teatriklassi õpilasel on võimalus ennast suuliselt ja kehaliselt väljendada. Selleks on õpetaja eesmärk  luua koos õpilastega turvaline keskkond, kus kõik mõtted on teretulnud ja osalejad saavad ennast hästi tunda.
 

Tundides tegeleme loovtööde ehk etüüdidega ning seome kogemused teatritehniliste teadmistega. Nii käivad teooria ja praktika käsikäes. 

 

Õppevahendina on kasutusel keha, hääl, muusika, teatri ja improvisatsioonimängud. Uurime näidendeid, luulet, proosatekste ning käsitleme teatrit toetavaid erialasid.
Teatriklassi läbinud õpilased tajuvad laiemalt kultuuri ühiskonna olulise osana ja oskavad seda väärtustada. 


Tunnid:

2.-4. klass Kolmapäeviti ja reedeti kell 14-15

Maksumus: 26 € kuu

Õpetaja: Katre Kaseleht

katre.kaseleht@gmail.com

5332 1755