Häälejooga on iidne ja tõhus joogameetod, mis aitab vabastada häält, vabaneda emotsionaalsetest ja kehalistest pingetest.

 

Õpetaja Riina Trumm
trumm.riina@gmail.com
51 908 647

Tunnid toimuvad esmaspäeviti kell 19.00-20.30 huvikooli II korruse muusikaklassis.
Ühe korra hind 5€.

Häälejooga – see on heli- ja hääletreeningu suund, milles on nii idamaine lähenemine koos sellele omaste praktikatega, kui ka läänest pärit uusimad teadussaavutused.
Häälega suudab tervendada igaüks!
Paljudes vaimsetes traditsioonides suhtuti häälde austavalt ning aupauklikult, laulmist aga võrdsustati üldse nõiakunstiga. Hääle intensiivsust kasutati juba iidsetel aegadel nii purustamiseks kui ka loomiseks. Hääle abil pandi põgenema vaenlane, kutsudes esile hirmu, purustati seinu, juhiti ilmastikku, samuti tervendati nii psüühilisi kui ka füüsilisi haigusi.
Hääl on alati koos meiega! Me võime olla olukorras, kus meil läheb tarvis abi, kuid meil puudub juurdepääs ravimitele, selle eest aga on hääl alati koos meiega. Hääl on tunde-energia füüsiline kehastus, samuti on see tahte pikendus. Tahe on see, mis suunab energiat. Häälega väljendatud tunde ja tahte abil suudame me tervendada nii ennast kui ka teisi inimesi.
Tohutu suurt rolli häälega mõjutamisel ning edu saavutamisel mängib kontakt. Kontakt nende inimeste vahel, kes on tervendaja rollis ja kes on patsiendi rollis. Kontakt – see ei ole lihtsalt usaldus, see on ka vastastikune "kooshäälestus". See on nagu mängitaks duetti, kus kaks inimest ning instrumendid on samas häälestuses, muidu ei tekiks muusikat.
Ülemhelid
Üks eraldiseisev häälepraktika on ülemhelides laulmine. Maagilised kaugustesse, kõrgustesse ning sügavustesse kanduvad tiibeti laamade, tuva šamaanide, kaasaegsete Euroopa meistrite laulud. Need on imepärased helid, mida inimkõrv suudab haarata. Kõik need helid on olemas ka iga inimese hääles ning me kuuleme neid alati, isegi siis, kui me seda ei teadvusta.
Ülemhelides laulmise ajal muutub ja süveneb taju, rahuneb ja vaikib meel, laieneb teadvus, ilmuvad mitmesugused välgatused. Kõik see toimub ka siis, kui te helisete ülemhelides ise, ainult et mõju on mitu korda tugevam kui lihtsal kuulamisel.
Üks India vaimne õpetaja, kes valdab ülemhelides laulmise oskust, lausus, et kui ta laulab ülemhelidega, siis kõneleb ta Jumalaga või Jumal kõneleb temaga.
Taoline laulmine näib millegi kauge, mõistatusliku ja "lihtsurelikule" kättesaadamatuna. Siiski võib igaüks meist ära õppida taolisel viisil kõlama, kui selleks on olemas soov. On vajalik vaid mõistma põhiprintsiipe ja omandada baasteadmised. Edasi on vaid praktika, praktika ja veel kord praktika.
On täheldatud, et paljudel juhtudel ülemhelide kuulamise (või helisemise) ajal leidis aset organismi iseregulatsiooni protsessi võimendumine (möödusid mitmesugused valud, mõnikord isegi kroonilised haigused) ja toimusid regenereerimised (kiiremini paranesid vigastused ja operatsioonijärgsed haavad).
Samuti on teada mitmeid juhtumeid, mil ülemhelides laulmise salvestuste kuulamine tõi inimesed koomast välja. Suurem mõju lauldes ülemhelisid on füüsilisele kehale, mille arvel real juhtudel saavutati tervendav efekt, mida teadus ei suuda täpselt selgitada, kuidas see toimus. Sellest hoolimata faktid jäävad faktideks ning ülemhelides laulmine on tervendavaks ja teadvust laiendavaks praktikaks.