Kitarriringi tutvustus


KITARRIRINGI TUTVUSTUS


Töö toimub rühmatundides (3-8 last rühmas).
Rühmad püüame koostada lähtudes laste vanusest ja eelnevast muusikalisest kogemusest.
 
I astme rühmades:
tutvumine kitarri ja kitarrimängu ajalooga; esmase mängutehnika omandamine (pilli õige asend, käte töö); noodikirja algõpetus; lihtsate ühe- ja kahehäälsete palade õppimine jäljendamise teel või tabulatuuri abil; lahtiste akordide ja lihtsamate barre- akordide õppimine ja kasutamine; lihtne ansamblimäng
 
II astme rühmades:
mängutehnika arendamine; tehniliste harjutuste ja mitmehäälsete palade õppimine tabulatuuri, noodikirja ja jäljendamise teel; lihtsamate barre- akordide õppimine ja kasutamine; solfedžo algteadmised; võimalik trummide ja basskitarri õppimine ansamblimänguks
 
III astme rühmades:
solfedžo põhitõed; tehniliste harjutuste ja mitmehäälsete palade õppimine tabulatuuri ja noodikirja või kuulmise järgi; akordide kasutamine lihtsates palades kuulmise järgi; improviseerimine; tegelemine teiste ansamblipillidega; laulmine (vabatahtlikkuse alusel) koos kitarrisaatega ja/või mängimine ansamblis (duo, bänd); soovi korral tegelemine laulmisega lisatundides vastava spetsialisti käe all. 
 
Normaalseks tööks on vajalik isiklik pill. Selleks sobib metall- või nailonkeeltega akustiline kitarr. Vajalikke teadmisi pilli muretsemise, hoidmise ja muu kohta leiad SIIT

Registreerimisinfo:
Registreerimiseks palun täida ANKEET. 
Osalustasu on 18 € kuus
Õpilaste soovituslik vanus:
III- XII klass