Kitarriringi tutvustus


KITARRIRINGI TUTVUSTUS


Töö toimub rühmatundides (3-6 last rühmas).
Rühmad püüame koostada lähtudes laste vanusest, eelnevast muusikalisest kogemusest, samuti aga ka lähtudes laste ja lapsevanemate isiklikest soovidest.
Käesolevast õppeaastast 2019/2020 on meil plaanis võimaldada huvilistel õppida ka teisi toredaid näppepille nagu basskitarr, ukulele, guitarlele, mandoliin ja banjo. Vastava pilli huviline peaks vastava pilli endale hankima. Selle juures saab hea nõuga abiks olla ka õpetaja.
 
I astme rühmades:
tutvumine vastava pilli ja selle ajalooga; esmase mängutehnika omandamine (pilli õige asend, käte töö); lihtsate ühe- ja kahehäälsete lugude õppimine jäljendamise teel või tabulatuuri abil, noodikirja algõpetus, lihtsamate akordide õppimine ja kasutamine; lihtne ansamblimäng
 
II astme rühmades:
mängutehnika arendamine; tehniliste harjutuste ja mitmehäälsete palade õppimine tabulatuuri, noodikirja ja jäljendamise teel; lihtsamate barre- akordide õppimine ja kasutamine; solfedžo algteadmised; võimalik trummide ja basskitarri õppimine ansamblimänguks
 
III astme rühmades:
solfedžo põhitõed; tehniliste harjutuste ja mitmehäälsete palade õppimine tabulatuuri ja noodikirja või kuulmise järgi; akordide kasutamine lihtsates palades kuulmise järgi; improviseerimine; tegelemine teiste ansamblipillidega; laulmine (vabatahtlikkuse alusel) koos kitarrisaatega ja/või mängimine ansamblis (duo, bänd); soovi korral tegelemine laulmisega lisatundides vastava spetsialisti käe all. 
 
Normaalseks tööks on vajalik isiklik pill. Vajalikke teadmisi pilli (näiteks kitarri) hankimise, hoidmise ja muu kohta leiad SIIT

Registreerimisinfo:
Registreerimiseks palun täida ANKEET. 
Osalustasu on 18 € kuus
Õpilaste soovituslik vanus:
III- XII klass