Head lapsevanemad, vilistased ja sõbrad! Viljandi Huvikool ja Viljandi Kesklinna kool kutsuvad sind VILJANDI KAASAVA EELARVE HÄÄLETUSES VALIMA ROHELISE SEIKLUSLINNAKU ideekavandi poolt! Hääletus toimub 11. – 25. novembrini https://www.volis.ee/gvolis/osale/index/469?kid=15215  ja Viljandi raekojas. Hääletusel saavad osaleda vähemalt 16-aastased Viljandi linna elanikud, kellest igaühel on kasutada kolm häält. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb ennast tuvastada mobiil-ID või ID-kaardi abil. Raekojas toimub hääletamine isikut tõendava dokumendi alusel.
 
Me oleme teinud ettepaneku rajada Jakobsoni 47C kõrval asuvale rohealale mitmeotstarbeline seikluslinnak. See pole ainult ronimise koht, vaid suurepärane võimalus veeta sisukalt aega ka koos perega ning nautida laste- ja noorteloomingut.
 
1. Puude vahele pannakse keskkonnasõbralik mitmeosaline madalseiklusrada, mis toetab oma harjutustega laste kehalist arengut ja toob lisaväärtust aktiivseks välitegevuseks. Igal harjutusel on oma eesmärk, kas harjutada tasakaalu ja koordinatsiooni või arendab eraldi jalgade ja käte tööd. Kõik harjutused on sobivad iseseisvaks läbimiseks lastele alates 7-eluaastast. Nooremad lapsed saavad rada läbida lapsevanema toel ja abil. Seikluslinnak sisaldab ka uudset sensomotoorset rada, mille läbimisel kogeb laps erinevaid looduslikke materjale (käbid, liiv, kastanid, kivid, killustik jne). Madalraja koostamisel lähtutakse vastavatest standarditest ja turvanõuetest.
 
2. Seikluslinnaku alale lisame ka 3 palkidest ehitatud piknikulauda, mis loovad võimalused koolidele õuesõppe tundide läbiviimiseks ja teistele huvilistele mõnusaks piknikuks. Piknikulauad on soojemal perioodil ideaalseks keskkonnaks oma õpitegevuste läbiviimiseks maleringile, kunstiringile, loodusringile jt. Suvised linnalaagrid saavad seal läbi viia oma tegevusi.
 
3. Roheala ühele küljele ehitame ka väikese madala puidust lava. Lava saab kasutada nii kontsertide, tantsuetenduste jm esinemiste ja sündmuste jaoks. Lava loob väga hea väljundi huvikooli õpilastele omaloomingu tutvustamiseks, erinevate suvelaagrite tegevuste läbiviimiseks jpm. See on ka hea võimalus näiteks mõnusate päikeseloojangu kontsertide korraldamiseks.
 
Rohelist seikluslinnakut vajavad meie linna lapsed, sh 766 Viljandi Kesklinna kooli õpilast ja 380 Viljandi huvikooli õpilast. Nii oma õpi- kui ka loominguliste tegevuste läbiviimiseks, vahetundidel liikumiseks ja vaba aja sisustamiseks. Toetame meie laste liikumist ja esinemisvõimalusi!