Huvikool lõpetas 2022/23 õppeaasta üritusega „Üks tore päev meie õuel".

Huvikool puhkab kuni 11.august.

Kiiretes küsimustes võib kirjutada info@huvikool.ee või helistada direktori numbril 5373 5151

Seniks soovime toredat suvepuhkust!

Hoidke silma peal ka Huvikooli FB lehel https://www.facebook.com/viljandihuvikool

Viljandi Huvikool viis ellu Noorte Heaks meetmest projekti "Mobiilse helistuudio loomine ja noorte õppekäikude elluviimine", mis andis kvaliteetse ja mobiilse heli salvestamise, töötlemise ja muusika noodistamise võimaluse.

Projekti olid kaasatud kõik kooliealised noored, kes õpivad laulu- ja pillisuunal (s.h kitarriõpe, trummiõpe lisaks laulustuudiole). Projekti elluviimine andis tõuke laste muusikaprojektide konkurssidele esitamisele ning lisas lisaväärtust õppetööle (toimusid ühistunnid Viljandi ja Elva huvikooli vahel).

Kogemusõppe kaudu said meie kooli õpilased teavet oma eakaaslastelt, vahetati kogemusi ja julgustati üksteist. Elva õpilased omakorda said anda meie õpilastele mentorkogemuse.

Noortele pakkus uus tehnika kaasaegseid võimalusi muusikaga tõsisemalt ja tänapäevasemal moel tegeleda.

 

Projekti rahastus oli 4881 eur.

Keskkonnainvesteeringute keskuse toel luuakse Viljandi Huvikooli juurde õuesõppeklass.

Õuesõppeklassi plaanitakse huvikooli ja Kesklinna kooli hariduslinnakusse Jakobsoni tänav 47a kinnistule. Klass pakub võimalust uurida, katsetada ja praktiseerida, omandada keskkonna- ja kliimaharidust ning jätkata loodussuuna huviringide tööd.

Õuesõppeklass rajatakse pärast amortiseerunud hoone lammutamist selle maakivist müürile ja vundamendile. Hoone lammutatakse ning müür ja vundament korrastatakse projektiväliselt.

 

 

pilt on illustratiivne

30.mail käis meie teatriklass andmas etendust Kesklinna lasteaia Mesimummu majas. Etendus oli "Nööp, kes kaotas poisi ära."

Teatriringi õpe on praktiline ning kulmineerub etteastetega Viljandi linna koolides ja lasteaedades, kellega Huvikoolil on aastatepikkune tore vastastikune koostöö.

Teatriring  ootab kõiki suuremaid ja väiksemaid teatrihuvilisi enda ridadesse uue hooga alates sügisest 2023.a 

Aitäh Mesimummu pere - mängu- ja teatrihuvilised lapsed meid etendusega külla kutsumas!
Toredat õppeaasta lõppu nii meile kui teile!  

Viljandi Huvikoolil on koostöös Elva Huviala- ja koolituskeskusega käimas "Noorte heaks 2022" aasta projekt "Mobiilse helistuudio loomine ja noortele õppekäikude elluviimine

"Noorte heaks 2022" aasta projekti "Mobiilse helistuudio loomine ja noortele õppekäikude elluviimine" vastukülaskäik.

25.mail käisid Viljandi Huvikooli laulu- ja muusikavaldkonna õpilased uudistamas Elva  Huviala- ja Koolituskeskuses lisaks ühislaulmisele, kuidas toimub helistuudios salvestamise protsess. Julgemad said oma laule salvestada. Aitäh sooja vastuvõtu eest!