Head õpilased ja lapsevanemad!

 

Koolivaheaeg on läbi saamas ja pilgud on pööratud uuele nädalale.

 

Alates 26. aprillist on välitingimustes ringitegevused lubatud järgmistel tingimustel:

•            Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja.

•            Kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.

 

NB: Igas ringis toimuva kohta saate täpsema informatsiooni Stuudiumi vahendusel õpetajatelt.

 

Alates 3. maist tohib siseruumides õpet läbi viia järgmistel tingimustel:

  • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. 
  • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
  • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
  • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

NB: Täpsema informatsiooni ringitegevustest alates 3. maist saate samuti Stuudiumi vahendusel õpetajatelt.

Lisalugemist: https://www.hm.ee/sites/default/files/2021.04.23_ringkiri_piirangud_parast_26._aprilli_ja_3._maid.pdf

Hoiame ja hoolime, palju tervist kõigile!