Head õpilased ja lapsevanemad!

 

Alates 17.maist ei ole piirangud siseruumides tegutsemiseks leevenenud. 

Siseruumides jätkuvad esialgu praegused piirangud. See tähendab, et:
• Keelatud on grupitegevused ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist.
• Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.
• Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
Alates 31. maist on siseruumides lubatud tegevused kuni 10-liikmelises grupis.
• Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25%.
• Ühes ruumis tohib tegevusi läbi viia kuni 10 gruppi, kes omavahel kokku ei puutu, ehk kokku kuni 100 inimest.
• Osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Õuetegvused lubatud kuni 25 liikmelistele gruppidele (kaasa arvatud juhendaja)

 

Hoiame ja hoolime, palju tervist kõigile!