Head õpilased ja lapsevanemad!

 

Viljandi Huvikool on alates 11.03. distantsõppel.

Täpsema informatsiooni ringide töökorralduste kohta saate oma huviringide õpetajatelt.

 

Hoiame üksteisega sidet ning kannatlikku meelt!