Aktiivi koosolekud:

Protokoll nr. 1

Protokoll nr. 2 

 

Õppenõukogu koosolekud: 

Viljandi Huvikool õppenõukogu protokoll 02.03.21

Viljandi Huvikooli õppenõukogu protokoll 06.04.21

 

Ressursikulu analüüs:

Kütte, vee, elektri kulud 2019 ja 2020

 

Keskkonnaülevaatus 2021

 

Keskkonnatöörühma liikmed:

Reelika Poroson – juhtkonna liige, õpetaja

Piret Mädamürk – juhtkonna liige, direktor

Siiri Sooberg Tubli – juhtkonna liige, õppekorraldaja

Rosette Liis Uus – õpilane

Gerli Sülla – õpilane

Elis Omel – õpilane

Kõik huvikooli õpetajad on automaatselt keskkonnatöörühma liikmed ja esindavad oma huviringe. 2020/2021 õppeaastal on kokku 18 õpetajat ja 3 juhtkonna liiget (20) Ringides õpilasi 321